Ambitious Front-end Developer

Alblasserdam

32-40 hrs

Solliciteer direct*

*Apply directly

This is the dutch description for the job. Click here for the English version.

Help jij ons platform te laten groeien? GoBright zoekt een front-end developer om ons platform naar grote hoogten te brengen.

Vorige week hebben we nieuwe functies opgeleverd in het GoBright platform, zoals we trouwens elke twee weken doen. Alles draait perfect. In de nieuwe sprint heb je eerst een analyse functie uitgebreid. Nu start je met een feature die we vorige week hebben gepresenteerd en waar de gebruikers enorm enthousiast over zijn.

Na de dagelijkse stand-up neem je eerst onze eigen online designfunctie onder handen om de widget toe te voegen waarmee de gebruiker dynamisch data kan inlezen. Oh ja, die layering zouden we best eenvoudiger kunnen maken, die voeg je even toe aan de backlog. Tot aan de lunch bouw je de eerste versie van de UI.

Eerst gezellig lunchen en even een balletje slaan. Na de lunch loop je langs de support afdeling want je had nog een vraag over hoe de gebruikers vaak door de designfunctie navigeren.

De rest van de middag werk je aan je userstory en schrijft de services die nodig zijn om de data in de front-end rond te krijgen.

Jouw profiel

 • Je ontwikkelt met het development team aan onze twee platforms die internationaal ingezet worden.
 • Je ontwikkelt webapplicaties met een handige, intuïtieve interface
 • Je koppelt deze webapplicaties aan onze API’s
 • Je denkt kritisch na over technische keuzes, zoals onze architectuur, tools en processen. Ongeacht welke keuzes we eerder gemaakt hebben.
 • Regelmatig hebben we brainstormsessies in het team, waarin jouw input onmisbaar is

Wat wij vragen

 • Dat je ons platform kan ontwikkelen met slimme, gestructureerde en testbare code
 • Je kent de ins en outs van Javascript/ES6+, CSS3 en HTML5
 • Je hebt ervaring met een front-end framework als bijvoorbeeld Angular
 • Je geeft om code kwaliteit en vindt het leuk om collega’s te coachen.
 • De scrum werkwijze is jouw tweede natuur
 • Je weet hoe Git werkt
 • Je hebt HBO werk- en denkniveau of hoger

Wat wij bieden

 • Een goed, marktconform, salaris
 • Werken met de allerlaatste frameworks bij een innovatieve startup
 • Goede secundaire voorwaarden
 • Leuk kantoor waarin je kan focussen
 • Werken in een team met gedreven en getalenteerde collega’s

Solliciteer direct

Wij zijn GoBright & TiC Narrow Casting

GoBright & TiC Narrow Casting zijn producten om organisatie efficiënter te laten werken en communiceren middels digitale middelen. Wij zijn momenteel actief in BeNeLux, Verenigd Koningrijk, Duitsland en Denemarken.

GoBright is een smart-office platform waarmee vergaderingen, flexibel werken en ontvangen van bezoek verregaand geoptimaliseerd worden. Middels IoT sensoren, displays, apps en andere digitale middelen wordt de medewerker ondersteund in zijn dagelijkse werkzaamheden in moderne kantoren.

TiC Narrow Casting is hét medium waarmee audiovisuele boodschappen op een aantrekkelijke en interactieve manier kunnen worden gecommuniceerd naar een specifieke doelgroep. Met elkaar verbonden schermen, geïnstalleerd op diverse locaties, kunnen centraal worden aangestuurd en beïnvloed zodat een maximaal visueel effect en impact kan worden bereikt.

GoBright is looking for a front-end developer to take our platform to new heights.

Last week we implemented new features on the GoBright platform, just as we do every fortnight. Everything’s running smoothly. In the new sprint, you first extended an analysis function. You’re now getting started on a feature we presented last week that the users are very enthusiastic about.

After the daily stand-up, you tackle our own online design feature to add the widget that enables the user to read dynamic data. Oh yeah, we can probably simplify that layering – you add that to the backlog. You focus on building the first version of the UI until it’s time to break for lunch.

We hit the tables to blow off steam after a quick bite before you make your way to the support department to ask about user navigation behaviour within the design feature.

You’ll spend the rest of the afternoon putting together your user story and jotting down the services required to wrap up the front-end data.

Your profile

 • You work with the development team to develop our two platforms for international use
 • You develop web applications with a convenient, intuitive interface
 • You link these web applications to our APIs
 • You have a critical eye for our technical choices, such as architecture, tools and processes. Regardless of our past decision.
 • We regularly have brainstorming sessions in the team, during which your input is indispensable.

What we ask

 • That you can develop our platform with smart, structured and testable code
 • You know the ins and outs of Javascript/ES6+, CSS3 and HTML5
 • You have experience with a front-end framework similar to Angular
 • You care about code quality and enjoy coaching colleagues.
 • The scrum method is second nature
 • You know how Git works
 • Your professional and intellectual capacities are at the academic or higher professional education level

What we offer

 • A good, competitive salary
 • Working with the very latest frameworks at an innovative startup
 • Good secondary conditions
 • Fun office where you can focus
 • Working in a team with driven and talented colleagues

Apply directly

We are GoBright & TiC Narrow Casting

At GoBright & TiC Narrow Casting, we develop products to advance the communication and efficiency of organizations using a range of digital tools. We are currently active in the Benelux region, the United Kingdom, Germany and Denmark

GoBright is a smart-office platform that drastically optimizes conferences, flexible working and visitor reception. Employees are supported in their daily activities with the use of IoT sensors, displays, apps and other digital resources.

TiC Narrow Casting is the leading medium for the communication of audiovisual messages to a specific target audience with an appealing and interactive approach. Connected screens, installed at various locations, can be controlled and influenced centrally to achieve a maximum visual effect and impact.

Solliciteren op deze functie?

Stuur dan je sollicitatiebrief met CV naar info@gobright.com.
Voor vragen kun je contact met ons opnemen via +31 (0)88-26 26 126 of stuur een e-mail.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Ready to apply for this position?

Send your cover letter together with your CV to info@gobright.com.
For questions contact us via +31 (0)88-26 26 126 or send an email.

Acquisition in response to this vacancy is not appreciated.

 

All job vacancies

Channel support engineer

Solliciteer direct**Apply directlyThis is the dutch description for the job. Click here for the English version.In deze afwisselende functie ben jij het aanspreekpunt voor de distributeurs, resellers en gebruikers van GoBright & TiC Narrow Casting. Via telefoon,...

Channel support coordinator

Solliciteer direct**Apply directly This is the dutch description for the job. Click here for the English version.In deze afwisselende functie ben jij het aanspreekpunt voor de distributeurs, resellers en gebruikers van GoBright & TiC Narrow Casting. Via telefoon,...

Talented Full Stack Software Developer

Solliciteer direct* *Apply directly This is the dutch description for the job. Click here for the English version. GoBright zoekt een Full Stack Software developer om ons platform naar grote hoogten te brengen.Eergisteren hebben we nieuwe functies live gezet in het...